Rượu sâm Ngọc Linh Bích Danh: Xứng danh thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia